Ny metod förutspår influensautbrott mer träffsäkert

Det har tidigare varit svårt att förutsäga om eller när en influensa bryter ut men med hjälp av en ny metod så minskade felmarginalen med över 30 procent.


Ny metod förutspår influensautbrott mer träffsäkert

Googles influensastatistik där röd står för intensiv influensaaktiviteten och grön minimal.

Googles egna verktyg, Google Flu Trends, har tidigare kunnat förutsäga influensan genom att räkna antal sökningar på influensa och influensasymptom på nätet. Genom att följa vissa sökmönster har man alltså kunnat hitta trender i sjukdomsutbrott.

Denna metod kan fungera väldigt bra fram till dess att media snappar upp informationen. För när medier börjar skriva om influensan så ökar också antal sökningar på influensa från folk som inte är sjuka. Och statistiken rusar då i höjden.

Men nu har forskare från USA tagit fram en ny modell där man blandar statistiken från sökningar på nätet tillsammans med officiell statistik från tidigare år. Detta ger ett mer träffsäkert verktyg för att förutspå influensautbrott – då felen minskade med mer än 30 procent.

Nu hoppas forskarna få tillgång till mer detaljerad information från Google för att kunna se hur sökningarna varierar mellan olika städer för att göra bättre förutsättningar. Detta skulle kunna rädda liv då man lättare kan planera vård och förbereda vaccinationer.

Idag är influensa är vanlig dödsorsak i Sverige. De flesta brukar bli sjuka i februari eller mars.