Förkyld ofta och vad det kan bero på

När man drabbas av ett förkylningsvirus försvagas immunförsvaret. Detta gör det lättare att drabbas av en ny infektion, något som kan upplevas som att man blir förkyld ofta.


Förkylningar är något som kan drabba alla människor, från små barn till äldre vuxna. Med ordet förkylning menas oftast övre luftvägsinfektioner, det vill säga virus eller bakterier som ger en infektion i exempelvis hals, näsa, svalg. Det är oftast virus som drabbar en. Det finns över hundra olika typer av virus som kan ge förkylningar. När man infekterats av ett förkylningsvirus brukar det innebära att man blir immun mot precis den typen av virus. Blir man sjuk är det inte ovanligt att man får en ny infektion kort därpå, och ytterligare någon därpå vilket gör att många känner att de blir förkylda ofta. Immunförsvaret blir tillfälligt nedsatt efter en infektion, vilket gör att man lättare drabbas av en ny. Det gäller både virus- och bakterieinfektioner.

Virus finns överallt i vår omgivning, och är därför svåra att undvika precis efter en infektion. Vissa sjukdomar gör också att man ibland har mer långvariga förkylningar och lättare drabbas av nya sjukdomar, såsom astma. Även stress påverkar immunförsvaret negativt, liksom sömnbrist. Det är ytterst sällan upprepade förkylningar beror på ett generellt nedsatt immunförsvar, utan det beror nästan alltid på grund av den tillfälliga försvagningen av immunförsvaret, även om undantag finns.