Coronvirus, covid-19 – påminner om förkylning

Infektionssjukdomen covid-19 orsakas av en ny variant av coronaviruset. Sjukdomen påminner om en förkylning eller influensa, med feber och hosta vanliga symtom. Den stora majoriteten tillfrisknar och behöver ingen sjukhusvård. En liten andel blir så pass sjuka att de behöver intensivvård.

Illustration av nya coronaviruset

Nya coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19.


Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 upptäcktes i december 2019 i Kina och gav upphov till en coronapandemi. Viruset orsakar sjukdomen covid-19. Vanliga symtom är feber och hosta, och i svåra fall lunginflammation och organsvikt. Sjukdomen är ny och således är kunskaperna kring den och dess behandling i nuläget begränsade.

Nya coronaviruset har i  Sverige resulterat i 4947 bekräftade fall och 239 döda.

Symtom vid coronavirus

De flesta som blivit smittade med det nya coronaviruset får lättare symtom och behöver inte uppsöka sjukvård. Viruset ger liknande symtom som en förkylning eller influensa.

Har du blivit smittad kan du få följande symtom:

 • Feber
 • Hosta, främst torrhosta
 • Halsont
 • Snuva
 • Huvudvärk
 • Värk i muskler och leder
 • Trötthet
 • Andningsbesvär
 • Lunginflammation

De vanligaste symtomen är feber och torrhosta. Det är också vanligt med huvudvärk och värk i muskler och leder. En del känner illamående och drabbas av diarré. Då feber är vanligt kan man också kännas sig trött.

Äldre personer och personer med en underliggande sjukdom löper större risk att drabbas av andningsbesvär och lunginflammation.

Inkubationstiden är mellan 2-14 dagar, och de flesta uppvisar symtom 3-5 dagar efter smittotillfället. Personer med covid-19 kan vara sjuka i några dagar upp till några veckor. Ett liten andel blir så pass sjuka att de behöver respiratorvård.

När ska du söka vård?

Den stora majoriteten som blir smittade får lättare symtom. De behöver inte söka vård eftersom besvären går över av sig själv. Det räcker med att du stannar hemma och vilar.

Skulle du plötsligt bli mycket sämre eller får andningsbesvär även när du vilar, ska du genast ringa vårdcentral eller en jouröppen mottagning. Det är ytterst viktigt att du ringer först istället för att åka till vårdmottagningen. På så sätt undviker du att smitta andra.

Är du osäker om du behöver vård eller behöver hjälp med att bedöma symtom kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

För allmänna frågor om covid-19 ringer du 113 13 (drivs av 1177 Vårdguiden).

Hur undviker du att bli smittad?

Som med andra smittsjukdomar är god handhygien A och O. Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och varmt vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tvål. Det är även viktigt att du inte rör ansiktet och ögonen. Undvik nära kontakt med personer, speciellt om de är sjuka.

Är du sjuk ska du stanna hemma. Genom att följa dessa råd undviker du att bli smittad, och smitta andra.

Personer över 70 år eller med en kronisk sjukdom bör i största möjliga mån hålla fysisk avstånd till andra människor. Be någon i din närhet att handla och hämta ut mediciner.

Riskfaktorer

Risken att drabbas av allvarliga symtom ökar om något av följande stämmer in på dig:

 • Hög ålder, över 70 år
 • Har en kronisk sjukdom såsom högt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, lungsjukdom och cancer
 • Nedsatt immunförsvar
 • Rökning

Hur smittar coronavirus?

Det nya coronaviruset smittar genom så kallad droppsmitta. Det är droppar med viruset som sprids vid hostningar och nysningar. Viruset kan även spridas genom kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Det är ännu oklar om den smittar via föremål, så kallad indirekt kontaktsmitta. Forskare vet att nya coronaviruset kan överleva på fasta ytor upp till några dagar, men huruvida det fortfarande kan orsaka en infektion är hittills oklart.

Det är därför viktigt att tvätta händerna regelbundet och inte röra vid ansiktet för att minska risken att bli smittad.

Behandling

Covid-19 är en ny sjukdom och det finns därför inget vaccin eller läkemedel för att bota sjukdomen. Då de flesta blid lindrigt sjuka, räcker det med att vila, drick mycket och använda receptfria febernedsättande läkemedel. Egenvård syftar till att lindra symtomen på samma sätt som vid förkylning, hosta och feber.

De som blir allvarligt sjukdom läggs in på sjukhus. Lunginflammation och organsvikt kan förekomma, även om det är ovanligt. Då behandlas patienten på en intensivvårdsavdelning där patienten kan få hjälp med andningen med en respirator.