Förkylning och luftvägsinfektion


Förkylningar och luftvägsinfektioner innebär ungefär samma sak. Med förkylningar menar man oftast en sjukdom som ger ett eller flera symtom i form av exempelvis snuva, hosta, halsont, trötthet. Det finns egentligen ingen medicinsk definition för ordet förkylning. Luftvägsinfektioner innebär infektioner som drabbar luftvägarna på något sätt. I begreppet luftvägar innefattas bihålor, näsa, svalg, luftstrupe, luftrör och lungor. Dessa infektioner kan orsakas av både virus och bakterier samt varierar mycket i allvarlighetsgrad samt hur länge infektionerna varar.