Varför går det inte att bota förkylning?

Idag finns botande behandling och förebyggande vaccin mot flera sjukdomar som orsakas av virus. Men virus som orsakar förkylning verkar svårare att ta itu med. Hur kommer det sig?

Receptfria läkemedel kan lindra symptom vid förkylning

Den stora utmaningen, men som också kan bli möjligt i framtiden, är att utveckla läkemedel eller vaccin som har effekt på de hundratals virusvarianter som orsakar förkylning.


Idag behandlas förkylning genom att lindra symptom. Till exempel används receptfria smärtlindrande eller febernedsättande läkemedel, nässpray mot rinnande eller täppt näsa, sugtabletter för halsont och så vidare.

Med tanke på hur ofta vi blir förkylda (omkring två gånger om året för vuxna och dubbelt så ofta bland barn) skulle en botande behandling eller förebyggande vaccin vara guld värt.

Tyvärr finns inga sådana alternativ idag, framförallt för att förkylningsvirus är så många och kluriga att angripa.

Antibiotika – ingen hjälp mot virus

Antibiotika är effektiva mot bakterier, inte virus som orsakar förkylning. Olika typer av antibiotika fungerar på olika sätt, vissa angriper bakteriernas cellvägg och dödar dem medan andra stoppar bakterier från att föröka sig. Oavsett hur de fungerar så är de specifika för bakterier. Dessutom fungerar virus på annorlunda sätt.

Virus har ingen cellvägg utan en tunn kapsel. De förökar sig dessutom genom att ta sig in i och utnyttja våra egna celler för att replikera sig. Läkemedel som angriper hur virus delar sig riskerar därför att skada våra egna celler.

Antivirus – svårt att pricka rätt

Förkylning orsakas oftast av en kategori av virus som heter rhinovirus. Men det finns hundratals virusvarianter som kan orsaka förkylning.

Motsvarigheten till antibiotika för virus kallas antivirala läkemedel eller antivirus. Det har varit svårt att utveckla antivirala läkemedel som har effekt på förkylning eftersom det finns så många varianter som kan ligga bakom varför du är sjuk.

En typ av antivirala läkemedel som är effektiva heter interferoner. De är baserade på ämnen som våra egna celler bildar när de känner av inkräktande virus. Ett problem med att använda interferoner är att de kan ge starka biverkningar och kan få dig att må sämre än själva förkylningen.

Eftersom förkylning ändå går över på omkring en vecka är det inte värt för just denna sjukdom men interferoner används för andra, svårare sjukdomar.

Vaccin mot förkylning

På samma sätt som det är svårt att ta fram antivirala mediciner har det varit svårt att ta fram vaccin mot virus eftersom det finns så många varianter av virus som ger förkylning.

Det finns vaccin, som till exempel mot pneumokocker som består av många komponenter och ser till att vaccinet är effektivt mot flera varianter av virus. Men det är fortfarande en stor utmaning att ta fram ett vaccin mot hundratals varianter av förkylningsvirus.

För influensa finns också vaccin, trots att virus som orsakar influensa förändrar sig varje år. Kostnaden att ta fram nya vaccin för nya varianter av influensavirus varje år är stor.

Hopp för framtiden

Den stora utmaningen, men som också kan bli möjligt i framtiden, är alltså att utveckla förebyggande vaccin eller botande behandling som kan bekämpa så många olika varianter av virus.

Det finns dock forskare som arbetar på att ta fram läkemedel som angriper gemensamma nämnare hos flera virus, på en och samma gång. Det är något att se fram emot!