Barn med astma bör årligen vaccineras mot influensaviruset

Barn som lider av astma svarar sämre på akut astma behandling om de är förkylda - och vissa barn måste läggas in på sjukhus, visar forskning från CHU Sainte-Justine barnsjukhus i Kanada. Forskarna menar att barn med astma årligen bör vaccineras mot influensaviruset redan från tidig ålder.


– Vi vet att om dessa barn drabbas av en förkylning, är risken väldig stor att akut behandling för en astma attack kommer att misslyckas. Istället för en 17% risk att behandling misslyckas, stiger risken till 40% vid en förkylning, säger Francine Ducharme, professor i pediatrik vid Montreals universitet i ett pressmeddelande.

Studien pågick mellan 2011 och 2013 och omfattade 1000 barn som behandlades för måttlig eller allvarlig astma. Forskarna tog svabbprover från näsan och undersökte om de innehöll influensavirus eller andra typer av respiratoriska virus när de anlände till akutmottagningen.

Virus påvisades i två tredjedelar av proven. När barnen sedan fick vanlig astma behandling, kortikosteroider och luftrörsvidgande läkemedel, svarade 37% av barnen  med influensa- eller parainfluensavirus inte på behandling, jämfört med 13% för dem utan virus. Barn med RS-virus svarade även dem dåligt på behandling. Dock svarade barn med den vanligt förekommande förkylningsviruset, rhinovirus, bra på behandling.

Forskarna menar att studien visar att små barn som lider av astma årligen bör vaccineras mot influensaviruset för att minsta risken för att akut behandling av astma misslyckas.

– Influensa är den enda respiratoriska viruset som går att förhindra med vaccination. Även om effektiviteten endast är 50%, är det ingen anledning att inte vaccinera barn med astma inför varje influensasäsong, menar Caroline Quach, docent vid Monteals universitet i ett pressmeddelande.

Studien ”Respiratory viruses and treatment failure in children with asthma exacerbation” publicerades i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.