Skillnaden på covid-19, influensa och förkylning

Feber, frossa, hosta och kroppsvärk – alla är det symtom som kan tyda förkylning, influensa och covid-19, alltså sjukdomen som orsakas av coronavirus. Hur kan du skilja de åt? Här presenterar vi en symtomguide som kan hjälpa dig på traven. Guiden ger dig dock endast en fingervisning och vi vill understryka att det alltid är en läkare som ställer en slutgiltig diagnos.

coronavirus, influensa eller förkylning

Det kan vara svårt att känna igen skillnaden på covid-19, influensa och förkylning.


Utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 – mitt i influensasäsongen – har fått många människor att undra om deras sjukdomssymtom verkligen är covid-19, influensa eller förkylning. Det nya coronaviruset ger upphov till sjukdomen covid-19, och ger liknande symtom som en influensa och förkylning – bland annat feber, frossa och hosta.

Liknande symtom till trots, finns det skillnader som du bör vara uppmärksam på.

Coronavirus och covid-19

Coronaviruset SARS-CoV-2 är en ny variant av coronaviruset som nu snabbt sprider sig världen över och som WHO klassar som en pandemi. De övriga varianterna är väldigt vanliga och kan ge upphov till lättare symtom som förkylning till allvarliga symtom som svår lunginflammation. Virus som tillhör coronavirusfamiljen låg bakom SARS och MERS-utbrottet.

Det nya viruset orsakar sjukdomen covid-19, och kan ge upphov till allvarliga symtom hos framför allt äldre och personer med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, diabetes och kronisk lungsjukdom.

Symtom på covid-19

 • Feber/frossa
 • Torrhosta
 • Andnöd
 • Trötthet (förekommer)
 • Värk och smärta (förekommer)
 • Huvudvärk (förekommer)
 • Halsont (förekommer)

Rinnande näsa och nästäppa är ovanligt vid covid-19.

Symtomens allvarlighetsgrad varierar från mild till allvarlig.

Influensa

Influensasäsongen är i full gång och drabbar många snabbt och skoningslöst. Boven i dramat är ett av flera influensavirus och ger symtom som kan vara i en vecka. Likt covid-19 är äldre personer och personer med en sjukdom extra utsatta.

Symtom på influensa

 • Feber/frossa
 • Torrhosta
 • Trötthet
 • Värk och smärta
 • Halsont
 • Rinnande näsa eller nästäppa (förekommer)
 • Diarré (förekommer hos barn)

Till skillnad från covid-19 och förkylning, är vaccination mot influensa ett bra sätt att förebygga sjukdomen. Om du ändå får symtom efter vaccination är symtomen oftast lindriga. De flesta som får influensan behöver ingen medicinsk behandling. Det räcker med att vila hemma och få sig mycket vätska. Febern behandlas med febernedsättande läkemedel. Sjukdomen varar i tre till sju dagar, men du kan fortfarande känna dig trött efter influensa i ett par veckor.

Förkylning

En förkylning kan kännas jobbig, men symtomen är betydligt lindrigare än allvarligare virussjukdomar som influensa och covid-19.

Symtom på förkylning

 • Rinnande näsa eller nästäppa
 • Torrhosta (mild)
 • Trötthet (förekommer)
 • Nysningar
 • Halsont
 • Värk och smärta

Vid en förkylning kan du lindra besvären på olika sätt. Till exempel med nässpray för att lindra nästäppa eller dricka något varmt som te som är lenande för halsen. Det är viktigt att du vilar så att immunförsvaret får bästa möjliga förutsättning att bekämpa virusinfektionen. Det är oklart om receptfria läkemedel hjälper mot förkylning.

Symtomguide för coronavirus, influensa och förkylning

Symtomguide för coronavirus, influensa och förkylning.

Förebygg smitta

 • Tvätta händer regelbundet med tvål och varmt vatten, komplettera gärna med handsprit.
 • Undvik röra ansiktet om dina händer är smutsiga.
 • Nys och hosta i armvecket.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor
 • Är du sjuk ska du stanna hemma.

Testa dina kunskaper

 

0%

Sjukdomen covid-19 orsakas av detta virus

Correct! Wrong!

Nästäppa är vanligt vid covid-19

Correct! Wrong!

Vid en influensa kan barn få diarré

Correct! Wrong!

Detta är vanliga symtom på covid-19

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Vad ska du göra när du är förkyld?

Correct! Wrong!

Covid-19, influensa eller förkylning
Fick du alla fem rätt?