Låg luftfuktighet är influensavirusets bästa vän

Låg luftfuktighet dämpar immunförsvaret och ökar risken för att drabbas av influensa, enligt en ny amerikansk studie. Den torra luften gör immunförsvaret mindre effektivt på tre olika sätt.


Vinterhalvåret är en period då många är förkylda eller drabbas av influensa. Kyligt väder och låg luftfuktighet ökar nämligen risken att bli sjuk till följd av en virusinfektion. Men orsaken till varför den låga temperaturen och luftfuktigheten gör att man blir sjuk har länge varit höljt i dunkel.

Dämpar immunförsvaret

Med hjälp av möss har amerikanska forskare vid Yales universitet lyckats hitta svaret. Den låga luftfuktigheten dämpar immunförsvaret på tre olika sätt.

Dels genom att förhindra de hår-liknande strukturerna som täcker insidan av luftrören, de så kallade cilierna, att vifta bort viruspartiklar och slem. Låg luftfuktighet gör det även svårare för cellerna i luftrören att reparera skador som orsakats av virus. Det tredje sättet har att göra med kroppens förmåga att sätta igång en immunrespons vid en infektion. En virusinfekterad cell skickar i normala fall signaler till närliggande celler som leder till att immunförsvaret sätts igång. Men om luften är torr, försämras denna process – och gör oss sjuka.

Luftfuktare kan hjälpa

Även om låg luftfuktighet inte är den enda orsaken till att vi blir mer känsliga för influensa, menar forskarna att det är en viktig faktor. Det är därför rekommenderat att använda en luftfuktare under vinterhalvåret hemma, i skolan och på sjukhus.

Studien Low ambient humidity impairs barrier function and innate resistance against influenza infection publicerades i den vetenskapliga tidskriften PNAS.