Har du drabbats av influensa? Här är trösten…

Influensan har nått nya toppnoteringar och många av oss ligger hemma i sjuksängarna. Men det kan vara en tröst att veta att vuxna i snitt bara drabbas var femte år av influensan. Barn däremot drabbas oftare.


Har du drabbats av influensa? Här är trösten…

Foto: Uzi978 på Flickr

Risken att drabbas av influensa minskar med åldern. Det visar forskning vid Imperial College London samt olika institutioner i USA och Kina.

Efter att du har fyllt 30 år så drabbas du vanligtvis bara två gånger per decennium. Barn däremot kan drabbas varje år.

För att se om och hur ofta en person har drabbats av influensa tittade forskare på antikroppar i blodet och jämförde dessa mot de nio vanligaste influensastammarna.

Studien är publicerad i Plos Biology.