Ditt immunförsvar påverkas av miljö före arv

Hur starkt ditt immunförsvar är varierar beroende på miljö och arv. Men nu visar en studie att miljön har en allt större påverkan under livets gång.

 


FörkylningI en stor svensk-amerikansk studie har man tittat på immunförsvaret hos 210 friska och sjuka tvillingar för att se hur immunförsvaret påverkas utifrån anlag och miljö. Detta genom att analysera vita blodkroppar och proteiner i blodet.

Resultatet visade att det fanns en stor skillnad i majoriteten av tvillingarnas immunförsvar. Och att variationen är en konsekvens av miljöfaktorer snarare än anlag de ärvt.

Det som påverkar immunförsvaret utifrån miljön är exempelvis infektioner, vaccinationer, den normala bakteriefloran och födoämnen.

Dessutom ökar miljöinflytandet med tiden. Genetiskt identiska enäggstvillingar blir mer och mer olika varandra ju äldre de blir.

– Studien innebär ett genombrott i vår övergripande förståelse för de faktorer som påverkar människans immunsystem. Resultaten innebär även att de senaste årens fokus på genetiska anlag och deras inflytande över immunförsvarets funktion och risken för sjukdom nu behöver kompletteras med fler studier av icke-ärftliga faktorers inflytande, säger Petter Brodin i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Studien är publicerad i tidskriften Cell.