Nu når RS-viruset sin toppnivå

Vabruari är här! Enligt Folkhälsomyndigheten har virus-smittan nått en hög nivå och säsongen är inte över än.

Förälder mäter feber hos pojke med rs virus som vilar i sängen


I höstas blev det klart att årets säsong av RS-virus kommer bli speciellt intensiv. Nu rapporterar Folkhälsomyndigheten att antal fall av RS-virus har nått en speciellt hög nivå.

Under vecka fem nådde rapporterade fall en hög nivå för säsongen. Sedan i höstas har över 3000 fall rapporteras till Folkhälsomyndigheten. Att jämföra med 500 fall under samma period förra året.

Det kan förklaras av att RSV-säsonger vanligtvis är mildare vartannat år. Årets säsong liknar därför mer på förförra året. Då började säsongen tidigt och var speciellt intensiv med totalt 5000 fall av RSV-infektion. Enligt Folkhälsomyndigheten kommer RSV-aktiviteten vara fortsatt hög hela februari och börja avta först i mars.

Antal RS-fall genom åren, detta år markerat i grönt. Bild från Folkhälsomyndigheten.

Vad är RS-virus?

Respiratoriskt syncytial virus (RSV) är en vanlig orsak till luftvägsinfektion. För vuxna och barn visar sig infektionen som en vanlig förkylning men kan orsaka allvarlig sjukdom hos barn under två år som i vissa fall kräver sjukhusvård. Även personer över 65 år och de som är känsliga för infektioner kan behöva vård.

Så undviker du eller ditt barn att smittas

RS-virus sprids vid nära kontakt med infekterade personer, via droppar i nysningar och hostningar eller genom kontakt med kontaminerade föremål.

Därför är god handhygien ditt första försvar mot RS-virus. Är du infekterad bör du hosta och nysa i armvecket eller i en näsduk istället för rakt i handen för att undvika att smitta andra.