Den stora utmaningen, men som också kan bli möjligt i framtiden, är att utveckla läkemedel eller vaccin som har effekt på de hundratals virusvarianter som orsakar förkylning.