✕ Stäng

Nyfödda och för tidigt födda barn samt barn med till exempel lungsjukdomar har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom på grund av RS-virus.