Långvarig förkylning

Om förkylningen inte gått över efter två veckor kan ha drabbats av en följdsjukdom eller så är det något annat kroppen kämpar med, till exempel astma eller influensa.

Kvinna med symptom på långvarig förkylning snyter sig i näsduk.

Symptom som rinnande näsa och hosta som håller i sig länge behöver inte vara en långvarig förkylning utan kan vara astma eller allergi.


En förkylning går normalt över inom ungefär sju dagar. Om du har symptom som täppt näsa, ont i halsen, hosta eller feber i mer än två veckor kan förkylningen ha lett till en följdsjukdom eller så är något annat på tok.

Influensa

En mild form av influensa kan förväxlas med förkylning då symptomen är lika men influensa tar något längre tid att bli friskt ifrån. Frossa, snabbt stigande feber, ont i kroppen och hostningar är symtom på influensa.

Astma

Personer med astma kan få mer långdragna och kraftigare förkylningar. En långvarig förkylning kan även utlösa astmaattacker. Är du astmatiker och rökare bör du sluta med rökandet. Rökning retar lungorna och kan förvärra astmasymtomen och försvårar även astmabehandlingen.

Allergi

Personer som lider av allergier som pollen, pälsdjur och kvalster kan drabbas av långvariga förkylningar. Precis som vid en förkylning, så har man en inflammation i slemhinnorna vid en allergisk reaktion. Även om kroppen lyckats rensa bort förkylningsviruset kan inflammationen vara ihållande hos allergiker med symtom som liknar en förkylning.

Kronisk inflammation

Du kan ha haft en kronisk inflammation i slemhinnorna redan innan du blev förkyld. Om du har en grundinflammation och du får en virusinfektion som förkylning brusar den kroniska inflammation upp.

Det kanske inte märks när du är frisk i övrigt. Men kan göra så att du upplever förkylningarna som väldigt långdragna.

Många som röker drabbas av en kronisk inflammation i kroppen vilket gör att förkylningen upplevs som långvarig.

Bakterier kan få fäste

Vid en förkylning kan du drabbas av en följdsjukdom eftersom immunförsvaret är försvagat. Till exempel kan bakterier få fäste i slemhinnorna i näsan, svalget eller bihålorna.

Följdsjukdomar kan exempelvis vara bihåleinflammation, lunginflammation och öroninflammation. Detta kan du misstänka om förkylningen tar ny kraft efter ungefär tio dagar.

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae (tidigare TWAR) är en bakterie som vid infektion i luftvägarna ger följande symtom som liknar förkylning:

  • Hosta
  • Halsont
  • Rinnande näsa
  • Feber/frossa
  • Värk i olika delar av kroppen

I vissa få fall kan infektionen bli långvarig och leda till astma och hosta i flera månader.

Öroninflammation

Barn drabbas lättare av en öroninflammation till följd av en förkylning än vuxna.
Följande symtom kan uppkomma:

  • Smärta i örat, i synnerhet när du ligger ner
  • Lock för örat
  • Feber
  • Vätska som rinner ut ur öronen

Vanligtvis går en öroninflammation över av sig själv, men barn under två år med öroninflammation i båda öronen och personer över 12 år kan behöva behandlas med antibiotika.

Stämbandskatarr – om du är hes länge

Förkylning kan leda till att stämbanden blir inflammerade och då blir du hes. Detta beror dock oftast inte på bakterier. Som behandling ska du vila rösten.

Läs vidare om skillnaden på covid-19, influensa och förkylning.