Hosta

Hosta och halsont brukar gå hand i hand. Att du hostar är ett tecken på att du har en irritation i luftvägarna.

Hosta kan behandlas av medicin utskrivet av läkare.

Vid hosta kan du få hostmedicin utskrivet av läkare men det råder delad mening om hur effektiv den receptfria hostmedicinen är.


Hosta – orsaker

Hosta är inte en sjukdom i sig utan ett symptom som kan uppstå i samband med olika sjukdomar. Oftast är hosta orsakat av en förkylning. Då varar den inte så länge men kan fortsätta lite längre än själva förkylningen.

Har du haft hosta i mer än tre veckor bör du söka vård för att utesluta att hostan beror på andra sjukdomar än förkylning. Hosta kan nämligen vara symptom på lungsjukdomar såsom lunginflammation, KOL eller tuberkulos.

En orsak till hosta som kan vara svår att skilja från förkylning är astma. Hosta vid astma kan komma i perioder och är ofta kopplad till fysisk ansträngning eller en allergen som triggar astma (till exempel pälsdjur eller pollen).

Andra faktorer som kan utlösa hostningar är luftföroreningar och cigarettrök eller om du sätter i halsen. Det utlöses då en hostreflex för att göra luftvägarna fria.

Sök vård för hosta

Hosta är i de flesta fall ofarligt men det finns vissa varningssignaler som kan peka på att du borde söka vård:

  • Hostar du blod
  • Har gröngult slem i mer än en vecka
  • Har feber och hosta i mer än fyra dagar
  • Har hosta i kombination med smärta över bröstet och kikningar

Hos barn ska du söka vård om:

  • Barnet är mindre än två år och har besvärande hosta
  • Om hostan ger kikningar och/eller kräkningar.

Behandling

För att lindra besvärande och retande hosta kan du få läkemedel utskrivet av läkare. Dessa läkemedel kan få hostan att lugna ner sig och kan vara skönt att ta innan du går och lägger dig.

Det finns delade meningar kring om de receptfria hostmedicinerna fungerar eller ej. Vissa menar att de inte fungerar bättre än att dricka varmt vatten och honung, medan andra tycker att det kan hjälpa.

Sjukdomar som KOL, lunginflammation eller tuberkulos behöver mer ingående utredningar innan du får rätt behandling som riktar sig mot själva sjukdomen och i sin tur hjälper mot hostan. Även vid astma finns särskild behandling som hjälper mot inflammationen i lungorna.

Egenvård – vad du kan göra själv

För att lindra hosta finns det sådant som du kan göra själv. Exempelvis kan du, vid hosta med tjockt slem, dricka varm eller ljummen dryck för att underlätta att hostningar får upp slemmet.

Är du rökare ska du undvika cigaretter under den tid du besväras av hosta.

Icke-rökare bör även hålla sig undan passiv rökning som kan irritera luftvägarna i onödan.

Har du jobbigt med hosta under nätterna kan det hjälpa att lägga något högt under huvudet för att fria luftvägarna. Du kan dessutom höja huvudänden av sängen med hjälp av att lägga böcker under sängbenen eller lägga något under madrassen.