✕ Stäng

Feber hos barn

Barns immunsystem reagerar ofta med feber. Att barn får hög feber är inte ovanligt. I de flesta fall behöver du inte söka vård.

feber hos barnVad räknas som feber?

Om ditt barn har 38 grader eller mer räknas det som feber.

Tänk dock på att barnet bör ha vilat i en halvtimme innan du tar febern. Detta eftersom aktivitet ökar kroppstemperaturen. 

Feber hos barn utan andra symptom

Barn får väldigt lätt feber utan att känna sig sjukt. Det är inget ovanligt.

Lindra feber hos barn

Låt barnet vara hemma från förskola och skola. Det är viktigt med vila, men låt barnet vara uppe när det vill och orkar. Undvik dock fysisk aktivitet.

Det är viktigt att barnet får i sig tillräckligt med vätska. Så låt gärna barnet själv välja sin dryck.

Nästan alla barn tappar aptiten när de har feber. Så låt barnet själv välja sin mat eller laga hens favoritmat. Ge barnet det som den vill ha. Men det är ingen fara om barnet går ner lite i vikt under feberperioden då barnet kommer att äta ikapp detta så snart aptiten är tillbaka.

Se till att barnet inte blir för varmt eller fryser.

Använda febernedsättande?

I de flesta fall behövs inte febernedsättande. Det är bara om ditt barn mår märkbart dåligt som febernedsättande hjälpa. Så som om barnet fryser, känner sig svag eller sjuk.

Febernedsättande kan också då öka barnets vilja att äta och dricka.

Olika febernedsättande mediciner för olika åldrar

Barn under tre månader: Du ska alltid kontakta vården om ditt barn är yngre än tre månader och har feber.

Barn över tre månader: Medicin som innehåller paracetamol. Kontakta dock vården innan du behandlar ett barn under sex månader som har feber.

Barn över sex månader: Medicin som innehåller paracetamol men också medicin som innehåller ibuprofen

Barn under 18 år: Får inte använda läkemedel med acetylsalicylsyra

Flytande form och stolpiller

Febernedsättande medicin finns i flytande form och som stolpiller vilket oftast är lättare att ge till barn än tabletter du sväljer ned med vatten.

Feber hos barn hur länge? 

Långvarig feber hos barn

När febern blir långvarig och inte går över efter fyra dygn kan det vara bra att söka vård. Detta för att kontrollera att inget annat ligger bakom febern så som öroninflammation eller liknande.

Samma sak om febern går ner och sedan kommer tillbaka efter några dagar.

Återkommande feber hos barn

Om ditt barn får tillbaka febern ungefär tre till fem dygn senare och då tillsammans med öronont eller hosta ska du kontakta vården.

Då bör söka vård om ditt barn:

  • Har över 41 grader i feber
  • Får feberkramp för första gången
  • Är stelt i nacken
  • Inte ger samma kontakt som vanligt
  • Är ovanligt slött och inte vill äta eller dricka
  • Är yngre än tre månader och har feber
  • Är mellan 3-6 månader och har högre än 39 grader i feber
Åldern spelar roll

Ju yngre barnet är desto viktigare är det att besöka vården om ditt barn får feber. Är barnet tre månader eller yngre ska du alltid kontakta vården.

Är ditt barn yngre än sex månader och har över 39 grader ska du också kontakta vården.

 

Senaste Nytt