Feber hos barn

Barns immunsystem reagerar ofta med feber. Att barn får hög feber är inte ovanligt. I de flesta fall behöver du inte söka vård.

Barn med feber vilar i sängen bredvid febernedsättande läkemedel.

Barn får oftare feber än vuxna men det brukar inte behövas febernedsättande varje gång. Det är viktigt att barnet får vila och mycket vätska.


Vad räknas som feber?

Om ditt barn har en kroppstemperatur på 38 grader eller mer räknas det som feber. Denna regel gäller för både vuxna och barn.

Däremot kan den vanliga kroppstemperaturen variera en del från person till person och det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur ditt barn mår även om febern inte är upp över 38 grader.

Hur tar man tempen på barn?

Det finns olika sorters termometrar, vissa används i örat, andra i rumpa, andra under tungan eller i armvecket.

För barn under ett år rekommenderas att ta tempen i rumpan.

Tänk på att låta barnet vila i en halvtimme innan du tar febern. Detta eftersom aktivitet ökar kroppstemperaturen och du kan få en felaktig mätning.

Orsaker till feber

Barn får oftare feber än vuxna. Feber är en normal reaktion på inkräktande virus eller bakterier eftersom dessa organismer inte trivs lika bra över 37 grader.

Vanliga orsaker till feber hos barn är förkylning eller halsfluss eller andra virus som ger hosta och ont i halsen.

Feber hos barn utan andra symptom

Barn får väldigt lätt feber utan att känna sig sjukt. Det är inget ovanligt.

Lindra feber hos barn

Låt barnet vara hemma från förskola och skola tills de är feberfria. Det är viktigt med vila, men låt barnet vara uppe när det vill och orkar. Undvik dock fysisk aktivitet.

Det är viktigt att barnet får i sig tillräckligt med vätska. Så låt gärna barnet själv välja sin dryck.

Nästan alla barn tappar aptiten när de har feber. Så låt barnet själv välja sin mat eller laga hens favoritmat. Ge barnet det som den vill ha. Men det är ingen fara om barnet går ner lite i vikt under feberperioden då barnet kommer att äta ikapp detta så snart aptiten är tillbaka.

Se till att barnet inte blir för varmt eller fryser.

Använda febernedsättande?

I de flesta fall behövs inte febernedsättande. Det är bara om ditt barn mår märkbart dåligt som febernedsättande hjälpa. Så som om barnet fryser, känner sig svag eller sjuk.

Febernedsättande kan också då öka barnets vilja att äta och dricka.

Olika febernedsättande mediciner för olika åldrar

Det finns en del riktlinjer kring vilka febernedsättande som är lämpliga för barn som du kan se nedan, men tala alltid med en läkare för att få rätt råd för ditt barn.

Barn under tre månader: Du ska alltid kontakta vården om ditt barn är yngre än tre månader och har feber.

Barn över tre månader: Kan få medicin som innehåller paracetamol. Kontakta dock vården innan du behandlar ett barn under sex månader som har feber.

Barn över sex månader: Kan få medicin som innehåller paracetamol men också medicin som innehåller ibuprofen.

Barn under 18 år: Bör inte använda läkemedel med acetylsalicylsyra (exempel Treo).

Flytande form och stolpiller

Febernedsättande medicin finns i flytande form och som stolpiller vilket oftast är lättare att ge till barn än tabletter du sväljer ned med vatten.

Feber hos barn hur länge?

Långvarig feber hos barn

När febern blir långvarig och inte går över efter fyra dygn bör du söka vård. Detta för att kontrollera att inget annat ligger bakom febern utöver en vanlig förkylning.

Samma sak om febern går ner och sedan kommer tillbaka efter några dagar.

Återkommande feber hos barn

Om ditt barn får tillbaka febern ungefär tre till fem dygn senare och då tillsammans med öronont eller hosta ska du kontakta vården.

När ska jag söka vård för barn med feber?

Det finns vissa riktlinjer för när du ska söka vård direkt för barn med feber:

  • barn under tre månader med 38 grader eller mer
  • barn mellan tre och sex månader med 39 grader eller mer
  • barn med feber som verkar väldigt sjuk
  • barn som har feberkramp för första gången
  • barn som har feber och verkar ha ont någonstans
  • barn som har feber och inte vill dricka eller verkar uttorkade
  • barn som är stelt i nacken
  • barn som inte ger samma kontakt som vanligt

Barn med feber kan ibland verka förvirrade och yrar. Det kan verka obehagligt för förälder eller den som tar hand om barnet men det behöver inte vara allvarligt. Det är dock viktigt att ha god uppsikt och se till att barnet inte blir värre.

Åldern spelar roll

Ju yngre barnet är desto viktigare är det att besöka vården om ditt barn får feber. Är barnet tre månader eller yngre ska du alltid kontakta vården.